Vorupør Kraftvarmeværk

Der afholdes generalforsamling den 7. april.