Om os

Forbruger ejet decentralt kraftvarmeværk, beliggende i det naturskønne område umiddelbart vest for kystvejen. Kraftvarmeværket blev etableret af en gruppe af byens borgere, der ønskede en sikker, miljørigtig og konkurrencedygtig varmeforsyning. Initiativet blev godt modtaget af byens borgere, så der blev hurtigt tegnet det nødvendige antal af andelshavere og byggeriet blev sat i gang. Kraftvarmeværket stod færdigt i maj 1995 og har siden forsynet byen med varme og varmt vand.

 

Bestyrelsen var indstillet på, at værket med en placering ved Kystvejen og Vesterhavsgade skulle gives en markant udformning.  Bygningsarkitekturen blev fastlagt af Henrik Grønlund fra bestyrelsen. Bestyrelsen indgik i øvrigt et samarbejde med den lokale kunstner Bjørn Søndergaard om at stå for farvevalg såvel udvendigt som indvendigt i bygningen.

 

Vorupør Kraftvarmeværk er et såkaldt "barmarksværk" og det vil sige, at man samtidig med etableringen af kraftvarmeværket også etablerede det tilhørende ledningsnet til forsyning af de tilsluttede forbrugere. Kraftvarmeværket forsyner nu ca. 90 % af byens opvarmningsbehov og der bliver løbende tilsluttet nye forbrugere.

 

Miljøet har også nydt gavn af at der er blevet fjernet næsten 250 oliefyr, da udledningen af CO2 er nedbragt med 4.200 tons årligt og udledningen af SO2 er nedbragt med 7.700 kg årligt.

//