Halmleverance

HVEDEHALM

Licitation på hvedehalmleverance

Vorupør Kraftvarmeværk a.m.b.a. anmoder herved om tilbud på hvedehalmleverance til varmeforsyningen for en 1-årig periode, fra 1. August 2024 til 31. juli 2025.

Varmeforsyningens behov for hvedehalm forventes at andrage ca. 2. 000 tons i perioden.

Tilbuddet skal afgives som faste priser for hele kontraktperioden og angives for henholdsvis levering direkte fra mark i perioden august – september og/eller fra overdækket lager i perioden oktober – juli.

Værket kan modtage hele leveringen i august – september.

Den tilbudte mængde skal udgøre minimum 100 tons pr. tilbud.

Tilbudsblanket, leveringsbetingelser og kontrakt kan downloades fra www.voruporkraftvarme.dk

Tilbuddet skal mailes til post@voruporkraftvarme.dk senest 28. februar 2024.

Vorupør Kraftvarmeværk forbeholder sig ret til frit at vælge blandt de modtagne tilbud.

Tilbudsgiveren må ikke være under konkurs, betalingsstandsning eller anden insolvensbehandling.

Såfremt tilbudsgiveren ved eller bør vide, at hans bo er eller vil blive begæret taget under insolvensbehandling, kan tilbudsgiveren ikke kvalificeres til deltagelse i licitationen. 

Vorupør Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Toosholmvej 6

7700 Thisted

Tlf. 9793 8227